Tuesday, July 31, 2012

Pride House slog upp portarna. El Pride de Estocolmo ha abierto sus puertas...

Pride House slog upp portarna ida. På Kulturhuset (Pride House) kommer att pågå massor av aktiviter, seminarier, barnaktiviteter, debatt, film, mm. Det blir fyra dagar med music, dans, kärlek. Prdie teman är "TILLSAMMANS".
Man kan hämnta programmet på Pride House, eller gå in på Stockholm Pride hemsida för att kolla på de olika aktiviteterna som kommer arrangeras under festivalen. . 

La casa del Pride abrió sus puertas hoy. En la Casa de Cultura habrán muchas actividades, seminarios, actividades para los niños, debates, películas, etc. Serán cuatro días de música, bailes, amor. El tema del Pride es "JUNTOS".
El programa se puede obtener en la Casa del Pride o visitar la página digital del Pride para ver las diferentes actividades que habrán durante los días del festival.

Photo; Sofia Sanchez

No comments:

Post a Comment