Wednesday, March 7, 2012

Antiabortlag kan ta kvinnors liv

Ur Nyheter från Nicaragua (NfN) nr 2-2007
Vänskapsförbundet Sverige – Nicaragua (VFSN)

Antiabortlag kan ta kvinnors liv

María del Carmen Davila


Nicaragua har en ny abortlag som förbjuder aborter även i de fall där kvinnan blivit våldtagen eller riskerar sitt liv. Den antogs innan valet i november av nationalförsamlingens majoritet. Sandinisterna röstade också för den skärpta abortlagstiftningen.

Under mer än hundra år har kvinnorna i Nicaragua haft rätt att göra det som kallas medicinsk abort. Abort fick göras om graviditeten var en fara för kvinnans liv, om hon hade blivit våldtagen, om grossessen var ett resultat av incest eller om det visade sig att fostret var missbildat. Hälsoministeriet krävde att tre läkare och kvinnas man godkände aborten. Nu är all abort förbjuden.

Katolicismen är den största religionen i landet. Religionen är en viktig del av nicaraguanernas liv och det är kyrkan som slår fast att abort är ett brott. Ingen får ta liv och det är gud som bestämmer hur många barn en kvinna ska ha.

Tabu med preventivmedel

Sexualundervisning fanns på inte 1970-talet, det var tabu att prata om preventivmedel. Efter revolutionen införde sandinisternas regering på 1980-talet sexualundervisning och man kunde prata mer öppet om det. Ungdomarna fick information om preventivmedel och det fanns kliniker där ungdomar och kvinnor kunde gå för att få rådgivning. Men sexualitet försvann från schemat i början av 1990-talet under Violeta Chamorros regering. Resultatet har varit att många tonårstjejer har blivit med barn. Många har också blivit smittade av hiv och olika könssjukdomar genom oskyddat samlag.

Kyrkan har starkt inflytande över politiken och det är mycket som styrs av katolicismen. Det finns också många protestantiska kyrkor som är mot abort. Därför är det mycket svårt att ändra mentaliteten när det gäller den här frågan.

María del Carmen Davila är en gammal sandinist. Hon var som ung kvinna med i kampen på 1970-talet. Hon var med i kvinnoorganisationen AMNLAE och hon har deltagit i kvinnoaktiviteter i Nicaragua,. Hon är katolik och lever enligt de kristna principerna.

Det är bra att lagen har blivit godkänd, eftersom Gud ger livet och ingen har rätt att ta det. Det är bara Gud som bestämmer när vi ska dö, säger hon.
Liksom María del Carmen finns det många kvinnor som har den här uppfattningen och som stödjer lagen.

Det finns flera organisationer som har demonstrerat för abort. Men en läkare har inte rätt att ta livet av en liten människa som börjat att växa. Den har rätt att leva från den första dagen befruktningen skett, slår hon fast

.
Kampanj mot antiabortlagen

Kvinnoorganisationer har funnits i Nicaragua sedan många år. Den historiska organisationen för kvinnokamp Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) bildades på 1970-talet. Numera finns det många organisationer som kämpar för kvinnorna och deras rättigheter och som har protesterat mot lagen. En av de organisationer som har demonstrerat är kvinnostiftelsen Fundación entre Mujeres (FEM). Jag har träffat en ung tjej, Anielka Bolaños González, som arbetar inom organisationen med kvinnor på landsbygden.
Anielka Bolaños González


Anielka säger att 700 kvinnor demonstrerade mot lagen samma dag som parlamentet diskuterade och antog den. Syftet var att öka stödet för att medicinsk abort ska kunna utföras. De flesta kvinnor som är medlemmar i FEM är motståndare till lagen. De har genomfört en kampanj för att sprida information om att lagen går emot kvinnors rättigheter.

De som stödjer lagen är protestanter eller katoliker. Kyrkan drev en stor kampanj för att få igenom lagen före valet hösten 2006. Enligt Anielka kommer kvinnoorganisationerna att samla namn på protestlistor. Listorna kommer att lämnas till Högsta domstolen för att den juridiska vägen bekämpa lagen. Många organisationer stödjer kampanjen som ska genomföras i hela landet.

Abort kan ge flera år i fängelset
Med den nya lagen har abort kriminaliserats. Om en kvinna gör abort kan hon straffas med mellan ett och tre års fängelse och läkare eller barnmorskor som utför abort kan få fyra till åtta års fängelse.
Men den nya lagen kommer främst att drabba de fattiga kvinnor som inte har resurser att söka hjälp ifrån en illegal privat klinik. På 1970-talet kunde rika kvinnor åka utomlands för att genomföra abort. Nu kommer samma sak att ske. De som har råd kommer att kunna söka hjälp hos privata läkare eller åka till länder där abort är tillåtet. Fattiga kvinnor kommer att dö efter amatörmässiga aborter.

Organisationer som har protesterat mot den nya lagen försöker påverka sandinisterna att förändra den. Sandinisterna stödde lagen som en strategi för att vinna valet och nu förväntar sig otaliga kvinnor att den nya regeringen ska ändra den. Problemet är att sandinisterna inte har majoriteten i parlamentet och för att kunna ändra lagen behöver de skapa en allians med andra partier. Men det ligger inte i kyrkans eller politikernas intresse att lagen ska diskuteras på nytt.

Kvinnokampen fortsätter i det lilla Nicaragua där kvinnorna fortfarande inte kan bestämma över sin kropp. Det är andra, och framför allt männen, som bestämmer över kvinnorna och deras rättigheter.

Text och foto: Sofia Sanchez

No comments:

Post a Comment