Monday, April 8, 2013

Michael Nyqvist signerade sin bok Dansa för oss på Akademibokhandeln

Den 6 april, besökte skådespelare Michael Nyqvist  Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan. Han berättade om sin nya bok Dansa för oss. I boken berättar han om sitt liv. Han svarade på frågor om boken. Samtalet leddes av förläggaren Adam Dahlin. Michael Nyqvist är en av Sveriges mest omtyckta och framgångsrika skådespelare.

Ur Akademibokhandeln...
"Vi får följa med på en resa som börjar i barndomen på 60-talet, fortsätter via tonåren och tiden som teaterstudent till den internationellt firade skådespelare han är idag. Nyqvist bjuder på roliga, lyckliga och rörande ögonblick ur livet såväl som funderingar kring sin egen historia och sina livsval".

Efter presentationen om boken signerade Michael Nyqvist sin bok. 

Photo; Sofia Sanchez

Michael Nyqvist 
Adam Dahlin och Michael Nyqvist 
 Michael Nyqvist signerar sin bok

 
 

 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment