Thursday, August 8, 2013

Pierre Ström, en svensk trubadur och vissångare

Jag har sett Pierre Ström ett par gånger på Visfestivalen i Kunsträdgården.  Det har varit en fantastisk festival med honom. På lördag den 10 augusti kl.13.00 är han på Stockholm Folk Festival, då kommer han att ha Bellman-Allsång på Estradscenen på Hesselby slott. Pierre Ström är en vissångare och han är ordförande för Yrkestrubadurernas förening,YTF 

No comments:

Post a Comment